Biologia i Informatyka

Program nauczania (biologia)

Program nauczania (informatyka)

Materiały do pobrania z notatkami z lekcji (login i hasło zostało wysłane mailem do każdego ucznia przez dziennik elektroniczny): ftp://szkola.tworczapracownia.pl