Arkusz kalkulacyjny - nauka od podstaw

Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób. Pobierając pliki dotyczące arkusza kalkulacyjnego - Ms Excel: TEORIA i PRAKTYKA dowiesz się więcej... Pliki pdf są zaszywrowane, wtajemniczonym podałam hasło. Dla niewtajemniczonych kilka informacji...

Najważniejszym narzędziem arkusza kalkulacyjnego jest formuła (sekwencja wartości i odwołań, zawsze rozpoczyna się od znaku „=”, np. =A1+A10) oraz funkcja (wbudowana formuła nazwana i zapisana procedura, która wykonuje pewne działanie i zwraca w wyniku wartość <Nazwa funkcji (argumenty funkcji)> np. =SUMA (A1;A10)). Funkcje mogą być różne (matematyczne, statystyczne, daty i czasu, finansowe, bazodanowe, logiczne), za ich pomocą wprowadzone do arkusza dane są automatycznie przetwarzane. Możliwe jest także tworzenie różnego rodzaju symulacji.

Z arkuszem kalkulacyjnym związane są takie pojęcia jak:

a. zmienne – adresy komórek, w których znajdują się dane

b. stałe – zawsze ograniczone cudzysłowiem ”STAŁA”

c. komórka – o adresie przecięcia się kolumny i wiersza np. A1

d. blok (zakres) – zakres komórek np. A1:A10

e. sumy pośrednie (częściowe) - służą do obliczania sum części liczb w danych kategoriach

Za pomocą arkusza kalkulacyjnego można także wizualizować dane, prezentując je w postaci wykresów (kolumnowych, słupkowych, kołowych, liniowych, warstwowych itd.), które pozwalają łatwiej zorientować się we wzajemnych zależnościach i tendencjach. W zaawansowanych arkuszach kalkulacyjnych dostępne są również języki makropoleceń i języki programowania np. VBA, przetwarzanie danych. Popularnym narzędziem są Pivot tables (tabele przestawne) pozwalające tworzyć rozmaite układy danych w oparciu o tabelę podstawową i wyświetlać te same dane co w tabeli podstawowej, ale odmiennie układając zakres i położenie wierszy i kolumn, co uwypukla zależności niewidoczne w pierwotnym układzie. W środowisku Windows najbardziej znanym arkuszem kalkulacyjnym jest Microsoft Excel z pakietu Microsoft Office. Do najbardziej zaawansowanych produktów tej kategorii można także zaliczyć arkusze w pakietach biurowych WordPerfect Office (Quattro Pro), OpenOffice.org (OpenOffice.org Calc) czy Libre Office. OpenOffice.org (OpenOffice.org Calc). Problemy w Excelu sprawia zawsze wydruk arkusza. Jak to zrobić? W Excelu otwieramy tabelę przeznaczoną do wydruku i myszą zaznaczamy obszar, który chcemy wydrukować. Klikamy na zakładkę Układ strony, następnie na ikonę Obszar wydruku i na rozwiniętej liście na Ustaw obszar wydruku (w Excelu 2003 z menu Plik wybieramy Obszar wydruku i Ustaw obszar wydruku). W lewym górnym rogu klikamy na przycisk z logo Microsoft Office, nas­tępnie na Drukuj i wybieramy Podgląd wydruku (w Excelu 2003 klikamy na ikonę Podgląd na pasku nawigacyjnym). W otwartym oknie będziemy mogli podejrzeć aktualne ustawienia wydruku. Aby dopasować wydruk do jednej strony, klikamy na ikonę Ustawienia strony (w Excelu 2003 na przycisk Ustawienia...), zaznaczamy pozycję Wpasuj w strony i ewentualnie zmieniamy orientację strony na Pozioma, aby lepiej dopasować tabelę.Na lekcjach będziemy wykonywać zadania z pliku excel_praktyka.pf wg podanych tematów:

Powtórzenie wiadomości - 7,14,15,17
Formuły i funkcje - 25, 30, 54
Funkcje bazodanowe - 34, 35, 36, 39, 41