Piękna nagroda

Otrzymałam piękną statuetkę Św. Barbary, rzeźbioną przez rudzkich górników w kawałku węgla pochodzącym z Kopalni Halemba. To nagroda za udział w konkursie fotograficznym "Kopalnie są piękne".